?

Log in

No account? Create an account
Про переклад з української та на українську [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

обготівковувати [Oct. 12th, 2012|10:43 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Чи є в українській мові словосполучення "обготівковувати чеки"? Чи це калька з російської?
link2 comments|post comment

possuel [Oct. 11th, 2012|04:23 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Підкажіть, якщо хтось тут знає португальську, що таке "possuel"
із фрази "para ficar o mais nêgro possuel"?
link3 comments|post comment

tourist card [Oct. 5th, 2012|11:22 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Як правильно перекласти англійське "tourist card": туристична картка чи карта?
йдеться про дозвіл перебування у певній країні
linkpost comment

субботний giveaway:) [Oct. 5th, 2012|06:13 pm]
Про переклад з української та на українську

paddyradz
[mood |artistic]

Originally posted by paddyradz at субботний giveaway:)
IMG_1943
віддаю тій (або тому), кому лежить серце чи цікаво почитати думки святої,перекладені українською, що її дуже люблять у цілому світі, - та матінки Терези з Калькутти. дуже люблю ці книги, тому з радістю хочу ними поділитися:)))
пишіть;)
linkpost comment

logger [Sep. 20th, 2012|10:43 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Чи може слово "logger" мати якісь еротичні конотації? Може, якісь сленгові значення?..
link4 comments|post comment

glad hand / cold shoulder [Sep. 19th, 2012|09:38 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Яким фразеологічним висловом можна перекласти "the same glad hand and then cold shoulder for strangers"?
link1 comment|post comment

halfway to Christmas [Sep. 18th, 2012|05:30 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Коли святкується "halfway to Christmas"? І чи в Україні якесь подібне свято?
link2 comments|post comment

lapsed into a coma about him [Sep. 18th, 2012|11:19 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Що може означати вислів "lapsed into a coma about him"? У переносному значенні.
linkpost comment

Джон Кітс українською [Sep. 10th, 2012|06:39 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Може, хтось знає, чи є українською перекладений вірш Джона Кітса, який починається таким рядком: When I have fears that I may cease to be ?
linkpost comment

cruising [Sep. 8th, 2012|05:16 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine

Як перекласти англыйське "cruising" (у значенны "знайомства на вулиці", "пошуки сексуальних пригод")? Є якийсь український сленговий еквівалент?

link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]