?

Log in

No account? Create an account
Переклад іноземних прізвищ - Про переклад з української та на українську [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Переклад іноземних прізвищ [Dec. 2nd, 2006|11:37 pm]
Про переклад з української та на українську
translate_ua
[irengloria]
Декотрі перекладачі, керуючись неусталеністю правопису, радше спотворюють, ніж відтворюють оригінал. Здається, основним правилом перекладу власних імен має бути якнайближче їх звучання до мови оригіналу. Отже, варіанти "Фройд" і "Вітгенштайн" можна лише вітати. А от щодо Дюркгайма (укр. переклад "Е.Дюркгайм "Самогубство"") - це грубий ляпсус. Ну, був би він Еріхом, то був би Дюркгаймом, але ж він Еміль! Не підкажете, як найближче до французької прочитати "Durkheim"? "Дюркейм"? І що робити з "Riceur" (перепрошую, тут опечатка. Правильно - "Ricoeur")? "Рикьор", "Рікьор" чи "Рікер"? Щодо англійської, я не розумію, яким чином пішла мода переробляти Х"юма (Hume) на Г"юма? (Є ще "Юм" - калька з російського прочитання цього прізвища на французький лад у 19 ст.) До речі, яке звучання "Хайдеггер" чи "Гайдеггер" ближче до німецького "Heidegger"? Наприкінці хочу поставити під сумнів доречність спрощення подвійних приголосних, коли "Popper", "Gellner" читаються як "Попер", "Гелнер". Чи може хтось пояснити, який сенс так спотворювати оригінальне звучання прізвищ?
linkReply

Comments:
From: irengloria
2006-12-03 08:32 pm (UTC)
"Давня традиція взаємоперекладу, що підтримується другою мовою у паспорті" - звучить як знущання. До того ж є підозра, що ця традиція зародилась у руслі намагань наблизити українську до російської. Цікаво, як з взаємоперекладом у романо-германських мовах? Мабуть, власні імена пишуться однаково, але ж читаються по-різному? Недавно у англомовній статті про структуралізм прочитала "Michael" як "Майкл", і лише глянувши на наступне слово "Foucault" прочитала вірно "Мішель". Невже англійці читають ім"я Фука як "Майкл"?

Щодо подвоєнь y "Locke" - згодна, але у прочитанні "ck", мабуть, слід зробити виняток у назвах типу Blackwell "Блеквелл" буде краще, ніж "Блекквелл".
(Reply) (Parent) (Thread)