?

Log in

No account? Create an account
Про переклад з української та на українську — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [May. 20th, 2014|04:25 am]
Про переклад з української та на українську
irengloria
Як можна перекласти назви праць Климента Александрійського, які в російському перекладі виглядають як "Увещевание к язычникам" і "Начертание"? Українських перекладів немає, але які відповідники можна запропонувати, виходячи із традиції перекладу патристичної літератури? (я тут майже повна дилетантка, однак доводиться редагувати статтю на цю тематику). До того ж існує певний різнобій щодо самого Климента/Клемента Александрійського/Олександрійського - в російському перекладі, який цитується в статті, вжито Клемент, але при пошуку в ґуґл букс українською майже тотально Климент. Наразі схиляюсь до Климента Александрійського, але, можливо, є вагомі аргументи на користь Клемента чи Олександрійського?

І ще, виникла проблема щодо цитати з Макарія Єгипетського, яка подається з посиланням на російський переклад (Макарий Египетский. Новые духовные беседы. / Макарий Египетский. – М.: Знание, 1990. – с. 85) і виглядає так:
Безмежний і нестворений Бог, сам і як хоче і чим хоче, сущий, по несказанній і непомислимій доброті пропонує, применшує, уподібнює Себе святим і гідним вірним душам, плототворить Себе по мірі їхньої удобоприйнятності.

Які ідеї щодо адекватнішого відповідника до удобоприйнятності?
link6 comments|post comment

словники [Feb. 10th, 2014|10:59 am]
Про переклад з української та на українську

agent_dumb
Порадьте, будь-ласка,  хороший англо-український словник, думаю про "Англо-український словник" уклад. Балла М.І. на 120 тис. слів. Можливо є щось краще? Іще шукаю англо-англійський словник для того хто навчається такі як лонгмен, оксфордський чи кембриджський, що із них краще обрати? В мережі позитивні відгуки щодо Longman Dictionary of the Contemporary English.
link3 comments|post comment

(no subject) [Mar. 31st, 2013|01:10 am]
Про переклад з української та на українську
irengloria
Шановні знавці французької, підкажіть, будь ласка, як у французькій мові вирішується питання про фемінітиви. У статті Синчак протиставляються дві стратегії - до нейтралізації (властива англійській) і фемінізації (властива німецькій). Щодо французької, вона згадує Барта як прихильника нейтралізації.

До речі, нейтралізацію статі в мові активно підтримував і Р. Барт, який у «Фрагментах мови закоханого» (1977) намагався якнайменше позначати статеві відмінності (у французькій мові це можливо завдяки слову l’autre ‘інший/інша’, граматичний рід якого формально не виражений). У результаті Бартові вдалося витворити не тільки науковий дискурс про любовне почуття-«унісекс», але й мову без статевих маркерів, своєрідну мову-«унісекс». Відомо також, що у своїй першій лекції в Колеж де Франс (січень 1977) Барт звинувачував мову у «фашизмі», у примусовому нав’язуванні мовцям своїх граматичних смислів

Однак, якщо не помиляюсь, у французькій, на відміну від англійської, рід представлений значно сильніше - у прикметниках, деяких формах минулого часу, наприклад, passe compose з etre (соррі за мою французьку), а також навіть у множині займенників - нашому вони у французькій відповідає ils та elles. Наскільки за таких умов можлива стратегія нейтралізації? Р.Барт виражає домінуючу тенденцію, чи це просто експеримент, який йде врозріз із усталеною практикою?

На жаль, я дуже погано знаю французьку, і поняття не маю, як у ній вирішується проблема фемінітивів. Підозрюю, що поширеність категорії роду повинна б підштовхувати до фемінізації, а не нейтралізації, однак це суто умоглядне припущення. Хотілося б почути думку учасників, обізнаних з цією проблематикою.
link12 comments|post comment

Испанский католический [Mar. 12th, 2013|07:10 pm]
Про переклад з української та на українську

zhaba_rosita
Congregation Trinitarias de María

Отсюда: http://www.romereports.com/palio/from-mexico-to-rome-why-a-group-of-three-nuns-is-visiting-the-vatican-every-day-english-9365.html#.UT9hJzesGuq

Как грамотно перевести название этой конгрегации?
Заранее мерси всем, кто реально в теме...
linkpost comment

Конкурс для знающих иностранный язык [Nov. 28th, 2012|05:28 am]
Про переклад з української та на українську

muzykaperevoda

Спешите успеть принять участие в Международном Литературном Конкурсе «Музыка Перевода». Вы получите удовольствие даже от участия, а самые талантливые переводчики получат ценные призы. Срок подачи работ 10 декабря 2012 года http://konkurs.itrex.ru/

linkpost comment

looking forward to [Nov. 27th, 2012|05:52 pm]
Про переклад з української та на українську
candrika
Як можна перекласти на українську "looking forward to", щоб не дуже кострубато? Наскільки я розумію, це приблизно те саме, що російською "предвкушать".
Дякую!
link3 comments|post comment

monk’s armchair [Nov. 8th, 2012|01:30 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Що таке monk’s armchair?
Як його назвати українською?
link1 comment|post comment

“temporary permanent” visa [Oct. 18th, 2012|10:26 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Як можна перекласти тип візи “temporary permanent”?
Йдеться про візу в Бразилію, яка видається громадянину Канади.
linkpost comment

bozinho [Oct. 12th, 2012|06:04 pm]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Що таке "bozinho" португальською?
link1 comment|post comment

обготівковувати [Oct. 12th, 2012|10:43 am]
Про переклад з української та на українську

tryagaine
Чи є в українській мові словосполучення "обготівковувати чеки"? Чи це калька з російської?
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]