?

Log in

looking forward to - Про переклад з української та на українську [entries|archive|friends|userinfo]
Про переклад з української та на українську

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

looking forward to [Nov. 27th, 2012|05:52 pm]
Про переклад з української та на українську
translate_ua
[candrika]
Як можна перекласти на українську "looking forward to", щоб не дуже кострубато? Наскільки я розумію, це приблизно те саме, що російською "предвкушать".
Дякую!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: ksenia_sweet
2012-11-28 05:31 am (UTC)
Якщо у контексті ділової переписки, то найбільш точний переклад "очікувати", на мій погляд. "Предвкушать" має певний естетизованний відтінок, який відсутній в англійському варіанті.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
From: (Anonymous)
2012-11-28 03:09 pm (UTC)
теоретично, прямий переклад, це щось на штиб «чекаю з нетерпінням», але для більшості випадків «looking forward to» це буде засильно; інколи можна «з задоволенням чекаю», часто підійде «буду радий/рада/раді», або «з задоволенням (щось зроблю)»

взагалі цей вираз найкраще перекладати в контексті, напр.
we look forward to seeing you — (ми) будемо (дуже) раді побачитися (познайомитися)
looking forward to working with you — чекаю на співпрацю; радий можливості працювати разом
looking forward to this vacation — з нетерпінням чекаю на цю відпустку
looking forward to beating him up — з задоволенням натовчу йому пику
(Reply) (Parent) (Thread)
From: candrika
2012-11-28 10:38 pm (UTC)
Дякую всім! :)
(Reply) (Thread)